Forside Services Personale Miljø Kontakt LoginMiljø

I 2Shine benytter vi i de fleste tilfælde svanemærket
produkter.


Rengøringsartikler med mærket Svanen.
Ingen varer er fri for at belaste miljøet. Og belastningen sker gennem hele
varers livsforløb, fra den produceres til den engang ender som affald. En
varer mærket med Svanen er din garanti for, at varen hører til
de mindst belastende for miljøet.

Krav til varer for at blive mærket med Svanen.
Svanen er garanti for at varer, der har mærket
opfylder en række krav til fordel for miljøet.

Eksempler på krav er :

• Ingen brug af stoffer, der nedbryder ozonlaget.
• Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller.
• Reduceret brug af farlige kemiske stoffer.
• Energibesparelse.
• Genanvendelse og minimering af affald.

Kravene laves ud fra en vurdering af varegruppens miljøbelastning fra vugge-
til-grav. Det vil sige at miljøbelastningen bliver vurderet lige fra råstofferne til
varerne udvindes og til varerne kasseres. På den måde kan de væsentligste
miljøproblemer ved varen udpeges, kravene udvælges, og niveaut for de
enkelte krav fastsættes.2Shine  -  Dannevirkegade 27  -  1763 København NV
Tlf. 22 11 83 24  -  Email : email@2shine.dk